چسب پیوند

برای چسباندن انواع ماهیچه ها و تعمیرات قالب Hot box و Shell چسب سرد فوران، ماهیچه های روغنی و سیلیکات سدیم مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور جلوگیری از تخریب باند چسب های سیلیکات سدیم، حلال چسب از نوع غیر آبی بوده ولی در کاربردهایی بجز فرایند سیلیکات سدیم می توان آن را با آب رقیق نمود.
باند این نوع چسب، سرامیکی نسوز بوده و جهت کاربرد های دیگر نظیر تعمیرات کوره ها، نصب ترموکویل ها، ساخت اشیا سرامیکی قابل استفاده است.