پوشان PR-ES5

پوشان PR-ES5 مایع
بر مبنای نسوز زیرکنی با حلال الکلی و افزودنی های لازم می باشد و برای ریخته گری قطعات متوسط و سنگین فولادی در قالب های ماسه ای با انواع چسب های ریخته گری مناسب است.