پوشان RC-30

این پوشان با ماده نسوز مناسب و حلال آبی همراه با افزودنی های لازم می باشد و برای پوشش نمودن مبردهای چدنی در غلتک ریزی با چدن های تبریدی با گرافیت کروی یا خاکستری با زمینه های پرلیتی مناسب است و به دلایل زیر مورد مصرف قرار می گیرد:

  1. محافظت از سطوح کوکیل ها و مبردها و جلوگیری از شوک حرارتی
  2. کاهش انتقال حرارت در جریان حرکت مذاب در قالب و مبرد و دارا بودن قابلیت انتقال حرارت بالا با حرارت دیدن پوشان
  3. جلوگیری از جدایش معکوس حاصل از کاربرد پوشان های حاوی گرافیت
  4. جلوگیری از عیوب سطحی حاصل از تماس مذاب چدن با مبرد