پوشان PR-9E

پوشان گرافیتی با حلال الکلی (یا بصورت جامد آن)و افزودنی های لازم بوده و توصیه شده برای ریخته گری قطعات سنگین پیچیده چدنی در قالب های ماسه ای با انواع چسب های ریخته گری.