پوشان PR-9

پوشان گرافیتی با حلال الکلی (یا بصورت جامد آن) و افزودنی های لازم و مناسب برای ریخته گری قطعات متوسط و نیمه سنگین چدنی در قالب های ماسه ای با انواع چسب های ریخته گری.
همچنین این نوع پوشان به شکل های جامد و مایع به مشتریان ارایه می گردد.
کاربرد:
ریخته گری چدن، فولاد و آلومینیوم