رزین ماسه ریخته گری چسب دار

رزین ماسه ریخته گری چسب دار

رزین های فنولیک نووالاک به شکل گرانوله و پودری در انواع گرید ها برای تولید ماسه چسب دار استفاده می شود.