رزین پودری سنگ های ساب و برش

رزین پودری سنگ های ساب و برش

این نوع رزین حاوی ماده سخت کننده و به شکل پودر با مش 325 می باشد.
از این نوع رزین نوولاک در ساخت سنگ دستگاه های سنگ زنی و سنگ های ساب و برش استفاده می شود و در چهار گرید زیر یا با توجه به نیاز مشتری می تواند تحویل شود.