رزین لنت

رزین های لنت از نوع نووالاک و حاوی ماده سخت کننده هستند و به شکل پودری ارایه می شوند.
مشخصات رزین لنت تولیدی شرکت بهدادکیان:

RZ200L
Product name
Powder- Mesh<325
Resin type
42-49
Flow Lenght(mm)
40-45
Curing time (sec)
90-95
Melting point(Celsius)
6-6.5
PH
Brake lining
Usage
25
Packaging(kg)

• لازم به ذکر است با توجه به نیاز مشتری روندگی و نقطه ذوب قابل تغییر است.