اخبار و رویدادها

تاریخ انتشار : 1398.5.23 / موضوع : رزین ساینده

رزین ساینده- RZ300S

این نوع رزین حاوی ماده سخت کننده و به شکل پودر با مش 325 می باشد.
از این نوع رزین نوولاک در ساخت سنگ دستگاه های سنگ زنی و سنگ های ساب و برش استفاده می شود و در چهار گرید زیر یا با توجه به نیاز مشتری می تواند تحویل شود.