ترمیت

این نوع ترمیت دارای واکنش حرارت زای کاملی بوده و درجه حرارت مخلوط ترمیت در تماس با مذاب به حدود 1650 درجه سانتی گراد می رسد.
واکنش ها به گونه ای است که بر خلاف ترمیت های سنتی آهن مذاب آزاد نکرده بلکه حاصل واکنش عایق حرارت دیده بدون هر گونه آلودگی مذاب می باشد.
این نوع ترمیت ها را می توان برای قطعات چدنی و فولادی مورد استفاده قرار داد. ضمناً این ماده به دو صورت پودری برای روی تغذیه و مخصوص قالب گیری برای ساخت شکل های مختلف نظیر استوانه تولید می گردد و دارای درجات مختلف بر اساس زمان احتراق از کند تا بسیار تند طبقه بندی می شود لذا کد های مربوط به هر کدام جداگانه در بروشور شرکت آمده است.