بتونه چدن و فولاد

بتونه چدن و فولاد

جهت پر کردن حفره و عیوب انقباضی و گازی در کلیه قطعات ریخته گری چدنی و فولادی قابل استفاده است.
این ماده پس از خشک شدن قابلیت ماشین کاری نیز دارد.