​انواع محصولات

رزین لنت و ساینده

مواد ساینده برای ریخته گری و صنایع الکترونیک

رزین ماسه ریخته گری

​رزین مواد نسوز 

رزین  نووالاک مایع RZ-2000​​​​​​​

​رزین مواد نسوز 

رزین  نووالاک جامد RZNL-2000​​​​​​​

انواع رزین

دانلود فایل توضیحات انواع رزین

​​​تمامی محصولات دارای فایل راهنما و توضیحات کامل در رابطه با نوع ، کاربرد و روش نگهداری آن ها می باشد که می توانید از لینک زیر دانلود کنید 

به همراه فایل توضیحات و راهنما 

به همراه فایل توضیحات و نکات ضروری

پوشان  PR9 مایع

پوشان چدن ریزی​​​​​​​

پوشان RC-30​​​​​​​

پوشان چدن ریزی​​​​​​​

پوشان چدن ریزی​​​​​​​

پوشان  PR9 جامد

پوشان فولادریزی​​​​​​​

پوشان PR8E جامد

انواع پوشان

پوشان چدن ریزی​​​​​​​

پوشان  PR9E جامد

پوشان چدن ریزی​​​​​​​

پوشان  PR9E مایع

پوشان PR8E مایع

پوشان فولادریزی​​​​​​​

پوشان PR10 مایع

پوشان فولادریزی​​​​​​​

پوشان PR11 مایع

پوشان فولادریزی​​​​​​​

قرص دگازر یا گاززدا

پوشان آلومینیوم ریزی

کاورال

پوشان آلومینیوم ریزی

دانلود فایل توضیحات انواع پوشان

به همراه فایل توضیحات و راهنما 

انواع افزودنی و مواد کمکی ریخته گری

بتونه

افزودنی و مواد کمکی

​چسب پیوند

افزودنی و مواد کمکی

بتونه چدن و فولاد

افزودنی و مواد کمکی

به همراه فایل توضیحات و راهنما 

دانلود فایل توضیحات انواع افزودنی و مواد کمکی